Proč se přihlásit na kurz sebeobrany krav maga pro ženy?

Přidáno: 10.03.2019, 13:13:34

Násilí páchané na ženách přetrvává jako jedno z nejvíce ohavných porušování lidských práv ve světě. Každá třetí žena na světě zažije za svůj život fyzické nebo sexuální násilí. To je zhruba miliarda dívek a žen! Situace je kritická a daleko horší, než se ještě nedávno předpokládalo.

Předchozí řádky lze jen těžko chápat. Bohužel, je to realita. Násilí na ženách je vážný celosvětový problém. Sexuální obtěžování, fyzické útoky a znásilnění se nevyhýbají ani České republice. Každý rok je v České republice znásilněno zhruba 600 žen a to je nahlášeno pouze cca 8% všech případů! Skutečnost je tedy výrazně horší. Většina žen ze strachu a studu takové události vůbec nenahlásí. Dalším důvodem je, že ve většině případů oběť násilníka zná! Může to být přítel, manžel, kolega z práce, kamarád, soused.

Dle oficiálních statistik dochází k stále většímu nárůstu fyzických napadení žen, domácímu násilí, sexuálnímu obtěžování, pronásledování a znásilnění. Bohužel také dochází k čím dál více brutálnějším útokům ze strany útočníků, kdy neváhají být opravdu zákeřní a bezcitní.

Sexuálním obtěžováním se ve svém životě setká téměř každá dívka nebo žena. Já osobně neznám ve svém okolí žádnou dívku nebo ženu, která by nezažila některou z forem sexuálního obtěžování. Také s rozvojem moderních technologií a internetu je takové obtěžování snadnější.

Kurzy sebeobrany krav maga pro ženy pořádám v Mladé Boleslavi od roku 2013 od té doby jimi prošlo stovky dívek a žen. Ženy mají šanci se ubránit a jsem rád, že zájem o tyto kurzy roste. Nikdo jim pochopitelně nezaručí stoprocentní úspěch nebo dokonce nesmrtelnost, ale výrazně se jim zvýší šance nepříjemnou událost úspěšně vyřešit.

Někdy slýchávám, že bezpečnost žen má na starosti jejich partner nebo otec. Zajímavé je, že to říkají jak někteří muži, tak některé ženy. S tím samozřejmě nemohu souhlasit. Nejenom, že netrénovaný jedinec problémovou situaci těžko vyřeší, ale hlavně nikdo z nich přece není s dívkou nebo ženou 24 hodin v kuse. Možná je to dáno hrdostí mužů, kteří si nepřipouští, že by se žena uměla ubránit sama a naopak „samozřejmostí“ žen, které ochranu od mužů očekávají.

Kurz sebeobrany krav maga pro ženy je zaměřený na řešení nejčastějšího obtěžování, napadení a útoků mířených proti ženám. Tento kurz je koncipován jako ucelený soubor znalostí a dovedností, které by měly povinně dívky a ženy znát. Hlavní důraz zde bude kladen na prevenci, bezpečností chování a sebeobranné techniky. Cílem kurzu není, aby se z žen staly pouliční bojovnice, ale aby si uvědomily nebezpečí, která jim může život přinést. Z mých zkušeností řada žen po absolvování kurzu potvrdila, že svou bezpečnost podceňovala a získané znalosti okamžitě zařadily do svého běžného života. Pozitivní také je, že hodně žen pokračuje po kurzu dále v trénincích, chodí na víkendové semináře nebo jezdí na tréninkové víkendy.

A proč je kurz koncipovaný pouze pro ženy? Nejen podle názorů mých studentek je to pro začátek dobrá volba. Plno žen neví, co je na kurzu čeká, zda to zvládnou, a tak ženský kolektiv vítají. Pro určitou část žen jsou také dotyky cizích mužů nežádoucí. Ke konci kurzu ale většina žen uzná, že trénink s muži je připraví lépe a chtějí pokračovat ve smíšené třídě.

Ženy a dívky – myslete na svou bezpečnost a naučte se bránit! Můžete se těšit na profesionální přístup instruktora a jeho asistentů, přátelské prostředí, přiměřenou fyzickou námahu :) a spoustu cenných informací!


Zpět