INSTITUT


PETR MAZAL INSTITUT, z.s.Organizace Petr Mazal Institut, z.s. byla založena zkraje roku 2020 a zabývá se vzděláváním v osobní bezpečnosti, kondičním cvičení a zdravém životním stylu. Stanovy spolku zde.

Cíl a účel činnosti spolku

Hlavní činnost a cíle spolku (tj. účel spolku) spočívají v podpoře, vytváření a udržování příznivých podmínek pro:

Účelu specifikovaného výše spolek dosahuje prostřednictvím: