KETTLEBELL A SILOVÝ TROJBOJ

CVIČENÍ S KETTLEBELLEM


Pravidelné skupinové lekce cvičení s kettlebellem, vlastní váhou a velkou činkou. V Mladé Boleslavi zastupuji síť tělocvičen Železná koule, které fungují od roku 2011. Cvičíme osvědčenou a za posledních deset let Michalem "Radarem" Vrátným propracovanou metodou, která už spoustě lidí pomohla od bolestí zad, hlavy a dovedla je k lepší fyzické i psychické kondici. Každý u nás ví, co má cvičit. Všechny cviky ho naučíme a cvičí podle jasně daných cvičebních programů.

Každá tréninková skupina má 2-3 hodinové tréninky týdně, které jsou vedeny instruktorem. Kapacita skupin je omezena kvůli zachování kvality tréninků. Typickými výsledky našich žáků je zvýšená síla, lepší kondice a pohyblivostztráta tuku a lepší tělesná kompozice. Vhodné pro muže i ženy.

Součástí mého týmu je také instruktorka Kateřina Šípková, která je kondičním trenérem, instruktorkou sebeobrany a poradkyní pro výživu.

Rozpis tréninků

Třída I. – úterý a čtvrtek 19:15 – 20:15
Třída II. – úterý a čtvrtek 20:15 – 21:15
Trénink pro obě třídy – neděle 18:00 – 19:00

Pro kvalitní výsledky doporučujeme trénovat alespoň dvakrát týdně, kdo ale chce, může chodit za stejnou cenu i tříkrát týdně.

Cena tréninků

Adresa konání tréninků

Sportovní centrum Move Energy
Havlíčkova 1444 (vedle benziny OMV naproti Peugeotu)
Mladá Boleslav

Více informací o cvičení s kettlebellem zde: www.zeleznakoule.cz

 

SILOVÝ TROJBOJ - Oddíl těžké atletiky Železná koule


V rámci Železné koule jsme také založili oddíl silového trojboje pod názvem Oddíl těžké atletiky Železná koule z.s., který je registrován mezi oddíly Českého svazu silového trojboje (ČSST - IPF). V tomto oddíle působím jako předseda, trenér a závodník. Oddíl byl založen teprve v roce 2016, už se nám ale podařilo dosáhnout několika medailových umístění na oblastních, ale i republikových soutěžích.

 

FMS - SCREENING FUNKČNÍHO POHYBU


Functional Movement Screen (FMS) je standardní a všeobecně známá metoda pro analýzu základních pohybových vzorců. FMS byl vyvinut renomovanými americkými fyzioterapeuty a sportovními trenéry Gray Cookem a Dr. Lee Burtonem.

Jde o přehledný nástroj pro hodnocení a identifikaci špatných pohybových vzorců, které by mohly zvyšovat riziko budoucího zranění. Nesprávné pohybové vzorce mohou vážně ohrozit jak účinnost tréninku, tak samotnou celkovou fyzickou kondici a zdraví. 

Screening je testování pohybu, které hodnotí pohybové stereotypy, mobilitu a stabilitu. Hodnotí a identifikuje správné a chybné pohybové vzorce, zda jsou svalové řetězce ve správném pořadí, mobilita ve správném rozsahu pohybu a stabilita ve správné rovnováze. Nevhodné pohybové vzorce, pak mohou být řešeny pomocí nápravných cvičení, které efektivně obnoví správný pohyb.

Testování se skládá ze 7 základních testů:

  • hluboký dřep
  • krok přes překážku
  • výpad v jedné linii
  • mobilita ramen
  • aktivní zdvih nohy
  • klik
  • rotační stabilita

Pokud máte zájem o screening funkčního pohybu, prosím kontaktujte mě.

Více informací o FMS zde: www.functionalmovement.com a www.functionalmovementsystems.cz

 

POHYBOVÝ SYSTÉM GFM


Ground Force Method (GFM) je pohybový systém založený na principech FMS, jenž má za cíl zlepšit kvalitu pohybu a vrátit do tréninku radost, prvek „proudění/flow“, hry a smysluplný pohyb. Jeho úkolem je zlepšit koordinaci, pohyblivost, zdraví pohybového aparátu a uvědomění si vlastního těla. GFM vychází z dětských pohybů a obsahuje prvky jógy. Tréninky GFM zlepší koordinaci, flexibilitu a pohyblivost. Zároveň se naučíte správně dýchat a budete stabilnější. 

GFM je vhodný pro:

•    pro aktivní sportovce jako doplněk a kompenzace
•    pro ty, co by rádi s cvičením zvolna začali
•    pro lidi, kteří se věnují silovému tréninku – jako aktivní odpočinek a zlepšování pohybu
•    pro ty, co se potřebují vrátit do tréninku po zranění
•    a pro všechny, kteří se rádi hýbou!

Tréninky po individuální domluvě.

Více informací o GFM zde: www.groundfrocemethod.com